fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czas pracy: koniec pięciogodzinnej dniówki w pracowni rentgenologicznej

www.sxc.hu
Pojutrze zatrudnieni w szpitalach i przychodniach przy wykonywaniu badań histopatologicznych czy cytologicznych będą pracowali 7 godzin 35 minut na dobę.
Przestanie ich obowiązywać wcześniejsza skrócona norma (pięć godzin na dobę). Chodzi o stanowiska związane ze świadczeniem zadań w szkodliwych warunkach (m.in. z użyciem promieniowania jonizującego i innych źródeł promieniotwórczych, przy wykonywaniu badań histopatologicznych, cytologicznych).2 lipca 2014 r. wygasa dopuszczalny okres stosowania skróconej normy czasu pracy w placówkach leczniczych określony art. 214 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 217 ze zm., dalej ustawa).W związku z koniecznością modyfikacji skróconej normy na podstawową w szpitalach i przychodniach (7 godzin 35 minut) pojawia się pytanie o krąg korzystających z niej i tryb wprowadzania zmian do stosunków pracy. Czas pracy takich pracowników określają przepisy ustawy i jest to regulacja szczególna w stosunku do kodeksu pracy. Ten ostatni będzie się stosować jedynie w zakresie nieuregulowanym ustawą w myśl art. 5 k.p.Przepis szczególny...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA