fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisko MPiPS z 6 marca 2014 r. w sprawie możliwości obniżenia diety

(...) Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 77[5] § 3-4 kodeksu pracy, pracodawcy spoza sfery budżetowej, w tym uczelnie publiczne, mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami, w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Jeśli zatem pracodawca ureguluje w regulaminie wynagradzania/układzie zbiorowym pracy problematykę należności za podróże służbowe, pracownik będzie uprawniony do zwrotu poniesionych wydatków na warunkach określonych w regulacjach zakładowych bądź określonych w umowie o pracę. Obowiązujące, u danego przedsiębiorcy, zakładowe regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe niż wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 77[5] § 2 k.p. dla pracowników jednostek sfer...
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA