fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 12 czerwca 2014

ODPADY
ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach (DzU z 28 maja 2014 r., poz. 695)
ŻOŁNIERZE
ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej ?i Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU z 28 maja 2014 r., poz. 696)
MATERIAŁ SIEWNY
rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 maja 2014 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru ?i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny ?(DzU z 28 maja 2014 r., poz. 697)
AUDYTY MORSKIE
rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych - z wyjątkiem § 4 pkt 5, który wejdzie w życie 1 stycznia ?2016 r. (DzU z 28 maja 2014 r., poz. 698)
LOTNISKA
rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 23 maja 2014 r. w sprawie wykonywania lotów z lotnisk użytku wyłącznego (DzU z 28 maja 2014 r., poz. 699)
IMPORT
rozporządzenie ministra zdrowia z 3 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz dokonywania zmian w tym pozwoleniu ?(DzU z 11 czerwca 2014 r., poz. 775)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA