fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odwołanie się do sądu od zwolnienia dyscyplinarnego

www.sxc.hu
Pracownik, który nie odwoła się od zwolnienia dyscyplinarnego w ciągu 14 dni, nie może w innym procesie wykazywać, że było ono bezprawne.
Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 4 czerwca 2013 r. (I PK 209/12).Skarżący zaniechał wytoczenia pozwanemu pracodawcy powództwa o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem – w jego ocenie – rozwiązaniem umowy o pracę przez pozwanego bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p. w związku z art. 264 § 2 k.p.). Z tego powodu utracił procesowe możliwości wykazywania bezprawności niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy przez pozwanego pracodawcę w innym procesie o odszkodowanie z racji rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu potencjalnego ciężkiego naruszenia przez pozwanego pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11 k.p.).Stan faktyczny Pracodawca zatrudniał pracownika jako kierowcę transportu. Oświadczeniem z 22 grudnia 2008 r., doręczonym 29 grudnia 2008 r., rozwiązał z nim umowę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. z powodu kradzieży oleju ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA