fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umorzenie udziałów nie zwiększa majątku spółki

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
W ustawie o podatku dochodowym?od osób prawnych brak jest przepisów pozwalających na przyjęcie, ?że wypłata wspólnikom wynagrodzenia z tytułu umorzenia ich udziałów w spółce prowadzi do powstania po jej stronie przychodu.
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 maja 2014 r. (II FSK 1338/12).Podatnik (spółka z o.o.) zamierza nabyć udziały od swoich wspólników (osób fizycznych) w celu ich umorzenia poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego. W zamian za to spółka wypłaci wspólnikom wynagrodzenie w postaci rzeczowej (przeniesie na nich prawo do użytkowania wieczystego gruntu) oraz uzupełniająco w formie pieniężnej. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wypłata wspólnikom wynagrodzenia ?w postaci użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w formie gotówkowej realizowana z tytułu nabycia przez spółkę ich udziałów prowadzi do powstania po stronie spółki przychodu. W ocenie spółki w ustawie o CIT brak jest przepisów wskazujących, że wraz z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów powstanie po jej stronie przychód. Efektem umorzenia udziałów będzie zmniejszenie majątku spółki, a nie uzyskanie przysporzenia.Organ podatkowy w wydanej i...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA