fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Ministerstwo finansów chce obniżyć wynagrodzenia sędziów

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Ministerstwo Finansów chce zmian w systemie wynagradzania sędziów. Proponuje, by zaoszczędzone pieniądze wydać na podwyżki dla pracowników sądów.
O swoim pomyśle resort finansów poinformował w uwagach do projektu nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych.
Proponuje zmianę systemu wynagradzania sędziów, a uzyskane w ten sposób oszczędności chce przeznaczyć na podwyżki dla pracowników sądów. Zgodnie z koncepcją MF podstawą wynagrodzenia sędziów w 2015 r. byłyby stawki za 2014 r. powiększone w sposób kwotowy o wysokość wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w II kw. w ujęciu rok do roku (różnicę między przeciętnym wynagrodzeniem w II kw. 2014 r. i w II kw. 2013 r.).
Zdaniem resortu takie rozwiązanie pozwoli powiązać wynagrodzenia sędziów ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i wyeliminować kwoty bazowe, stanowiące podstawę do wynagrodzeń sędziów.
Z przedstawionych informacji wynika, że po wprowadzeniu zmian wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego w stawce I wyniosłoby w 2015 r. 7944 zł zamiast 8130 zł (obecnie 7766 zł), a sędziego sądu apelacyjnego w stawce X – 12 414 zł, a nie 12 810 zł (obecnie 12 236 zł).
Wynagrodzenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. wzrosłoby zaś do 19 120 zł zamiast 19 830 zł (obecnie 18 942 zł).
Zdaniem MF nowy system jest bardziej sprawiedliwy od obecnego. W perspektywie dziesięciu lat nie zwiększy się bowiem różnica między wynagrodzeniem np. sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej a pensją przeciętnego Polaka. Obecnie wynosi ona ok. 4,7 tys. zł. Podobnie będzie w przypadku różnic między wynagrodzeniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i przeciętnych obywateli.
– Gdyby utrzymać dotychczasowe zasady wynagradzania, różnica ta wzrosłaby z obecnych ok. 15 tys. zł do ok. 25 tys. zł – stwierdziło MF.
W swoim wystąpieniu resort zwraca też uwagę, że od 2008 r. wynagrodzenia sędziów wzrosły o 40 proc. Tymczasem od 2010 r. wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej pozostają na niezmienionym poziomie.
W latach 2008–2009 ich wzrost był zdecydowanie niższy niż wzrost wynagrodzeń sędziów.
– Zakładając, że propozycja w zakresie nowego systemu wynagradzania sędziów wejdzie w życie, proponuje się, aby uzyskane oszczędności w pierwszym roku ich obowiązywania przeznaczone zostały na podwyżki dla pracowników sądownictwa – informuje resort finansów.
Projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych został przygotowany przez resort sprawiedliwości i co do zasady poszerza zakres administracyjnego nadzoru ministra nad działalnością sądów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA