fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurowybory 2014

Ankieta "Rzeczpospolitej": Michał Marusik (Komitet Wyborczy Nowa Prawica, miejsce 1, okręg nr 4, Warszawa)

Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Michał Marusik, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Wyborczego Nowej Prawicy.
1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem.
W dłuższej perspektywie niech sobie Unia zrobi co tylko zechce, byle bez Polski. Obowiązkiem polskich polityków jest troska o interes polskiego państwa i polskiego Narodu. Bez wtrącania się w sprawy cudze. W dłuższej perspektywie Polska powinna więc Unię Europejską opuścić.
W krótszej perspektywie Unia nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Polscy politycy i dyplomaci powinni Polskę przed wszelką ingerencją obronić.
2. Euro. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro.
Nigdy i na żadnych warunkach Polska nie powinna przystępować do unii walutowej, ani też przyjmować waluty innej niż własna. Polska powinna tylko dopilnować, by waluty w Polsce emitowane nie były narzędziem nakładania na obywateli podatku emisyjnego. Obecna waluta Euro jest właśnie narzędziem opodatkowania wszystkich jej użytkowników ukrytym podatkiem emisyjnym na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Oczywiście obecna polska waluta jest obarczona tym samym defektem – ukrytym podatkiem emisyjnym na rzecz NBP. I ten właśnie problem – jako element ukrytego ucisku fiskalnego - wymaga pilnej korekty. Nie można jednakże zabronić osobom prywatnym używania w Polsce walut obcych; jest to domena wyłącznie prywatnych spekulacji (instytucji publicznych taki zakaz mógłby, a nawet powinien dotyczyć).
3. Unia Bankowa. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej.
Nigdy i na żadnych warunkach. Banki same są w stanie uzgodnić ewentualne standardy, jeżeli uznają to za konieczne. Działalność gospodarcza, w tym działalność banków, nie powinna podlegać ingerencji władz państwowych. Prawo w tej dziedzinie powinno tylko strzec, by żadna ze stron kontraktów finansowych nie była dyskryminowana (żadna ze stron kontraktów finansowych nie może korzystać z jakichkolwiek preferencji prawnych); prawo nie może działać na rzecz partykularnego interesu jakiegokolwiek środowiska.
4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE?  Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć?  Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/przedsiębiorcy?
O własne bezpieczeństwo energetyczne (i nie tylko energetyczne) powinna zadbać Polska nie troszcząc się o innych. Bezpieczeństwo innych państw nie jest sprawą Polski. W cudze sprawy Polska nie powinna się mieszać. Inne państwa nie powinny mieszać się w sprawy Polski. Środowisko przyrodnicze i zasoby Polski są własnością pokoleń minionych i przyszłych. Nie powinny więc zostać zdewastowane rabunkową gospodarką obecnego pokolenia. Szkody w środowisku posiadające charakter transgraniczny powinny zostać uregulowane traktatowo. Rabunkowa wyprzedaż zasobów polskiej ziemi powinna być traktowana jak zdrada stanu.
5. Unia Gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?
Współpraca gospodarcza powinna sięgnąć tak daleko jak zrealizują to swobodnie działające podmioty gospodarcze. Działalność gospodarcza nie powinna podlegać ingerencji ze strony władz publicznych. System podatkowy i prowadzenie budżetu jest wyłączną domeną suwerennych państw; są to wręcz bardzo istotne atrybuty suwerenności. Polski budżet powinien być prowadzony tak, by inne państwa nie miały możliwości uzyskania pełnej wiedzy o tym budżecie.
6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE?  Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?
Polska nie powinna ograniczać przepływu towarów. Ograniczenia mogą dotyczyć tylko towarów wyjątkowo niebezpiecznych; powinny one być objęte procedurami bezpieczeństwa. Nie powinna też Polska ingerować w decyzje innych państw. Państwa, które ustanowią sobie jakieś preferencje czy restrykcje poniosą straty w stosunku do państw, które takich restrykcji czy preferencji wprowadzać nie będą.
Emigracja z Polski może być ograniczona wyłącznie ewentualnymi zobowiązaniami wymagającymi od potencjalnego emigranta wypełnienia. Imigracja do Polski powinna być ograniczona groźbą wystąpienia konfliktów na tle narodowościowym, rasowym czy religijnym, jako że państwo polskie jest zobowiązane zapewnić swym obywatelom bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.
7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE?  Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki?
Polska powinna zrezygnować z unijnych dotacji dla rolnictwa i o te samą kwotę zmniejszyć wpłaty do unijnego budżetu. Powinna też znieść podatkowe bariery rozwoju rolnictwa. Do rozwiązań stosowanych przez inne państwa Polska nie powinna się wtrącać. Firmy polskie same znajdą za granicą ewentualne produkty dotowane i – jako tańsze – wprowadzą je na polski rynek pozwalając Polakom zaoszczędzić spore kwoty na realizację własnych potrzeb i celów.
8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska?  Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE)?  Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro?
Budżet Unii powinien wynosić ZERO. Politycy desygnowani do prac w instytucjach międzypaństwowych powinni być finansowani przez państwa, które ich desygnują. Lojalność polityczna polskich przedstawicieli nie może budzić wątpliwości.
9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to na jakie? Np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości?
W sprawy innych państw Polska nie powinna ingerować. Fundusze strukturalne dla Polski powinny zostać zmniejszone (najlepiej do zera) i o tyleż samo zmniejszone powinny być wpłaty Polski do unijnego budżetu. Obniżenie naszych kosztów ponoszonych na funkcjonowanie instytucji transferu środków powinno zostać wykorzystane na obniżenie obciążeń podatkowych polskich obywateli.
10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej?  Jakimi instrumentami powinny się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii?
„Wspólna polityka wschodnia" jest neologizmem ukrywającym brak polskiej polityki wschodniej. Zresztą – zachodniej, północnej i południowej również. Polsce zdecydowanie JEST POTRZEBNA odpowiedzialna polityka zagraniczna. Najbardziej nawet rozwinięte stosunki dyplomatyczne nie zastąpią braku polityki zagranicznej. Podstawowymi zaś instrumentami polityki zagranicznej są traktaty międzynarodowe i strategiczne kontrakty gospodarcze. Wszelka ingerencja Polski w wewnętrzne sprawy innych państw jest niedopuszczalna, jako że prowokuje wrogość w'obec Polski.
Możliwości obronne Polski wymagają pilnego zbudowania niemal „od podstaw".
11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski?  Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie.  Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?
O ilości dzieci w rodzinie decydować powinni wyłącznie rodzice, a nie instytucje państwa. Władza państwowa powinna pozwolić obywatelom na swobodne dysponowanie całością osiągniętych dochodów. Zniesienie ucisku fiskalnego jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do tego, by Polacy chcieli żyć, pracować i rodzić potomstwo w Polsce. Żaden obywatel Polski nie powinien być przedmiotem własności władzy polskiej, ani brukselskiej (ani też żadnej innej). Żadna więc władza nie powinna ingerować w prywatne sprawy obywateli tej władzy poddanych. Każdy obywatel Polski powinien więc mieć zagwarantowaną możliwość swobodnego decydowania o sobie i swojej rodzinie.
12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego?  (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie)  Czy jest Pan za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE?  Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?
Tak jak nie może istnieć kwadratowe koło tak nie może istnieć „małżeństwo homoseksualne", bo – z definicji – małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Nie ma to żadnego związku z relacjami między osobnikami tej samej płci. Związki między ludźmi bywają najróżniejsze. Prawo powinno tylko zapewnić, że wszystkie one będą dobrowolne. Natomiast jeden, szczególny związek – związek mężczyzny i kobiety – nazwany został małżeństwem; po to właśnie by było wiadomo, że jest takim właśnie szczególnym związkiem.
Zabijanie niewinnych istot ludzkich nie może pozostawać bezkarne tylko z tego powodu, że są to istoty – z racji młodego wieku - niezdolne do samoobrony i nie posiadające osobowości prawnej. Bezkarność dla jednej ze zbrodni skrywana jest za neologizmem „aborcja". Morderstwa nie można nazywać inaczej niż „morderstwo". Prawo stanowione nie może przeczyć prawu moralnemu, a każdy niewinny człowiek ma moralne prawo do życia.
Źródło: Ankieta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA