fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Deregulacja: kolejne 91 zawodów

www.sxc.hu
Przyszli doradcy podatkowi będą mieli krótsze praktyki. Łatwiej będzie uzyskać też uprawnienia budowlane.
Sejm uchwalił w piątek tzw. drugą transzę deregulacji. Dotyczy 91 zawodów.
– Ma ona ułatwić dostęp do zawodu młodym ludziom – mówił w piątek o ustawie Marek Biernacki, minister sprawiedliwości.

Inżynierowie i urbaniści

Duże zmiany czekają przyszłych inżynierów budownictwa i architektów. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w wykonawstwie uzyskają też inżynierowie pierwszego stopnia. Teraz przysługują tylko osobom z tytułem magistra inżyniera. Deregulacja umożliwia technikom kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Nowością jest patron praktyk dla osób chcących zdobyć uprawnienia projektowe w zawodach budowlanych (inżynier, architekt). Patronem będą mogły być osoby z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w samodzielnym projektowaniu. Adept sztuki budowlanej będzie mógł odbyć u niego praktykę do uzyskania uprawnień projektowych.
– Dziś bardzo trudno znaleźć pracę, dzięki patronom będzie to prostsze – ocenia Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Inżynierowie budownictwa i architekci będą mieli skrócone praktyki w projektowaniu z dwóch lat do roku. Ustawa pozwala zaliczać do nich także praktyki studenckie.
Dwie ostatnie zmiany krytykuje prezes Dobrucki.
– W zawodzie inżyniera bardzo ważne jest doświadczenie. Skrócenie praktyk może sprawić, że do tak ważnego zawodu wejdą osoby źle przygotowane.
Ustawa likwiduje też Krajową Izbę Urbanistów. Same gminy mają decydować, kto i na jakich zasadach będzie przygotowywał miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jedyny wymóg dotyczy wykształcenia. Osoby sporządzające plany muszą ukończyć wyższe studia kierunkowe.
Wiesław Bielawski, wiceprezydent Gdańska i urbanista, uważa, że jakość przestrzeni będzie jeszcze gorsza niż obecnie. Gminy będą przy wyborze autora planu kierować się kryterium najniższej ceny.

Doradcy podatkowi

Przyszli doradcy podatkowi będą mieli skrócone z dwóch lat do sześciu miesięcy praktyki. Zrezygnowano też z tych w urzędzie skarbowym. Kandydaci do tego zawodu nie będą zdawać części pisemnej egzaminu, jeżeli ukończą kierunek studiów określony w umowie między uczelnią a Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego.
– Żaden kierunek studiów nie przygotowuje w pełni do tego zawodu – uważa Tomasz Michalik, były przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. – Może z czasem się pojawią.
Nadal tylko doradcy podatkowi, radcy prawni i adwokaci będą udzielać porad, opinii i wyjaśnień z dziedziny obowiązków podatkowych i celnych. Z tego ograniczenia chciał zrezygnować rząd. Posłowie pod wpływem argumentów KRDP zachowali je. – Większość zmian ułatwia dostęp do zawodu doradcy – ocenia Tomasz Michalik.
Ustawa całkowicie zderegulowała usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Będzie mógł je prowadzić każdy. Wystarczy ubezpieczenie OC i niekaralność. Teraz mogą je prowadzić osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym lub innym wyższym, uzupełnionym studiami kierunkowymi podyplomowymi oraz trzyletnią praktyką.

Rzeczoznawcy, diagności, agenci

Rzeczoznawcy samochodowemu wystarczy średnie wykształcenie. Teraz niezbędne jest wyższe. Skrócone zostaną z pięciu do dwóch lat praktyki. Nie są przewidziane dla osób, które ukończyły studia kierunkowe.
Przyszli diagności samochodowi będą mieli krótsze o 75 proc. praktyki. Teraz zależą od wykształcenia i trwają od dwóch do ośmiu lat. Ze szkolenia zwolni ukończenie studiów kierunkowych.
Nie trzeba będzie zdawać egzaminu na agenta celnego przed komisją powołaną przez ministra finansów.
Etap legislacyjny: trafi do prac w Senacie

W jakich profesjach będą zmiany

W I transzy otwarto 49 zawodów, m.in. zarządców i pośredników nieruchomości, taksówkarzy. W drugiej transzy znaleźli się m.in.:
- inżynierowie  budownictwa, architekci, urbaniści,
- doradcy podatkowi,
- rzeczoznawcy samochodowi,
- diagności uprawnieni do wykonywania badań technicznych,
- agenci celni,
- biegli rewidenci, aktuariusze,
- brokerzy ubezpieczeniowi, agenci ubezpieczeniowi,
- piloci szybowców,
- dyspozytorzy lotniczy,
- technicy mechanicy lotniczy,
- nurkowie klasy I–III
- piloci morscy i pełnomorscy,
- oficerowie mechanicy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA