fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Nowe zasady ustalania opłat za mapy

geoportal.gov.pl
Ewidencja gruntów ?i budynków będzie ?zawierać więcej informacji ?niż dotychczas.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje nad projektem nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Nowelizacja będzie odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. Trybunał zakwestionował w nim zgodność z konstytucją przepisu zawierającego delegację dla ministra spraw wewnętrznych do określenia m.in. wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uznał też, że opłaty powinny wynikać z ustawy. Dał rok na przygotowanie zmian. Termin mija 12 lipca.
Projekt przewiduje, że nowe stawki opłat zostaną zamieszczone w załączniku do prawa geodezyjnego. Mają być na ogół skalkulowane na podobnym poziomie co dzisiaj. Są natomiast przewidziane niższe opłaty za dokumenty pozyskiwane za pomocą usług sieciowych lub drogą elektroniczną.
Niektóre też zbiory danych mają być udostępnione za darmo. Chodzi o dwa państwowe rejestry: nazw geograficznych oraz granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. Bezpłatnie będą też udostępniane informacje zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych oraz dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.
Przy okazji urzeczywistniania wyroku Trybunału, ministerstwo chce wprowadzić zmiany w ewidencji gruntów i budynków . Proponuje w niej więcej informacji. Znajdą się tam dane o: samodzielnych lokalach mieszkalnych, lokalach o innym przeznaczeniu, właścicielach nieruchomości, wartości katastralnej nieruchomości, umowach dzierżawy.
Inna zmiana dotyczy obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych do powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po wejściu w życie nowych przepisów niektóre prace zostaną z niego zwolnione. To zwolnienie jest przewidziane np. dla firm prywatnych, które dla własnych potrzeb wykonały zdjęcia lotnicze.
Z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu będzie można wyłączyć sieci technologiczne przedsiębiorstw, które wykorzystywane są wyłącznie przez nie i leżą na gruntach znajdujących się w ich wyłącznym władaniu.
Projekt określa kary pieniężne za przetwarzanie danych i innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji, niezgodnie z warunkami licencji lub za ich udostępnianie wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim.
Etap legislacyjny: Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA