fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamawiający nie musi żądać wszystkich dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu

To organizator decyduje, jakich dokumentów będzie wymagał od firm, które chcą wziąć udział w przetargu
Tak wynika z niedawnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. KIO/UZP 163/08). Rozpoznawała ona odwołanie złożone przez spółkę Polkomtel, która chce wystartować w przetargu ogłoszonym przez Komendę Główną Policji. Jego zwycięzca podpisze umowę o transmisję danych z terminali mobilnych używanych przez funkcjonariuszy.Zastrzeżenia firmy wzbudziła specyfikacja tego przetargu. Zdaniem Polkomtelu KGP powinna w niej wymagać od przystępujących do niego, aby dołączyli do oferty zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Tylko one mogą bowiem prowadzić działalność telekomunikacyjną w Polsce.Policja oddaliła protest, uznając, że to od niej zależy, jakich dokumentów będzie żądała na potwierdzenie spełnienia warunków. Zwróciła przy tym uwagę, że organizator przetargu może domagać się jedynie tych dokumentów, które są wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA