fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zarządzanie i finanse we wspólnocie

Czy osoba w zarządzie wspólnoty, pochodząca spoza grona właścicieli mieszkań, powinna mieć licencję zarządcy? Czy i jakie koszty ponoszone dotąd przez właścicieli lokali i wpłacane na konto dewelopera powinny wejść do sprawozdania finansowego za 2007 r. nowo powstałej wspólnoty mieszkaniowej?
[b]W skład zarządu naszej wspólnoty mieszkaniowej wchodzi, oprócz trzech współwłaścicieli lokali w budynku, jedna osoba spoza grona właścicieli mieszkań. Dopuszcza to ustawa o własności lokali. Czy powinna ona mieć licencję zarządcy? Chodzi to, że w naszej wspólnocie zarząd sam zarządza nieruchomością wspólną. Jaka jest praktyka w tego typu przypadkach, a może są jakieś orzeczenia sądów dotyczące takich sytuacji?
Drugie pytanie dotyczy mieszkania córki, która niedawno kupiła lokal w nowym budynku. Nowo powstała wspólnota mieszkaniowa do końca października ubiegłego roku była administrowana przez dewelopera. W urzędzie statystycznym za dzień powstania wspólnoty przyjęto datę z aktu notarialnego tzn. 1.08.2007 r. Konto wspólnoty zaczęło funkcjonować od 1 listopada 2007 roku. Czy i jakie koszty ponoszone dotąd przez właścicieli lokali i wpłacane na konto dewelopera powinny wejść do sprawozdania finansowego za rok 2007?[/b] [b][i]Odpowiada [b]Krzysztof Dziewior[/b], Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego:[/i][/b]
Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to w skład zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą wchodzić osoby fizyczne, względnie zarządem wspólnoty może być także osoba prawna. Osoby fizyczne, które są współwłaścicielami nieruchomości wspólnej, nie muszą mieć licencji upoważniających ich do zarządzania własną nieruchomością. Natomiast osoba fizyczna, niebędąca właścicielem lokali w tej nieruchomości, która wchodzi do zarządu, musi posiadać stosowną licencję. Także osoba prawna wykonująca usługi zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych do tego typu czynności musi zatrudniać licencjonowanych zarządców nieruchomości. W odpowiedzi na pytanie dotyczące nowego mieszkania pani córki, to skoro wspólnota mieszkaniowa powstała sierpnia 2007 roku, wszystkie należności właścicieli w tym okresie są przychodem wspólnoty mieszkaniowej. Proszę nie zapominać także, że deweloper od 1 sierpnia 2007 roku również stał się we wspólnocie mieszkaniowej właścicielem niesprzedanych aktem notarialnym lokali i w związku z powyższym musi do wspólnoty mieszkaniowej wnosić określone uchwałą zaliczki. W związku z powyższym sprawozdanie finansowe sporządzane za rok 2007 musi obejmować okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2007 roku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA