fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy koncesje przechodzą ze wspólników na nowo powstałą spółkę

ROL
Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka cywilna staje się spółką jawną. Przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki stanowiące wspólny majątek uczestników dotychczasowego podmiotu.
Na podstawie art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), spółka cywilna może być przekształcona w każdą spółkę handlową z wyjątkiem spółki jawnej.Natomiast przepisem, który umożliwia przekształcenie s.c. w s.j. jest art. 26 § 4 k.s.h. Do takiego przekształcenia stosujemy przepisy k.s.h. dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową. Za przekształceniem s.c. w s.j. muszą wypowiedzieć się wszyscy wspólnicy.  Do dokumentów przekształceniowych należy dołączyć zarówno umowę s.c., jak i powoływanej s.j. (uchwała SN z 12 marca 2003 r. III CZP 96/02).Sukcesja uniwersalna Z przepisu art. 26 §5 k.s.h. wynika, że przekształcenie s.c. w s.j. jest objęte sukcesją uniwersalną. Oznacza to m.in., że:Z dniem 1 stycznia 2001 r. spółka cywilna utraciła przymiot przedsiębiorcy. Za przedsiębiorców uznaje się teraz wspólników spółki. Zezwolenie na działalność (np. apteki prowadzonej jako s.c.) otrzymuje nie spółka cywilna, ale ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA