fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Technologia produkcji objęta jest tajemnicą - czego mogą żądać kontrolerzy PIH

Na podstawie receptury kontrolujący mogą ustalić czy do produkcji użyto produktów zgodnie z deklaracją producenta ujawnioną na opakowaniu kontrolowanych produktów.
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Inspekcja handlowa może żądać od producenta żywności receptury produktu rozumianej wyłącznie jako ilościowy wykaz składników użytych do jej wytworzenia.
Prowadzę zakład garmażeryjny. W zakładzie tym przeprowadzona została kontrola jakości handlowej produkowanych wyrobów oraz ich oznakowania. Podczas kontroli  inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zażądali przedstawienia wykazu ilościowego składników użytych do produkcji (receptury produktu). Odmówiłem powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy inspekcja mogła żądać przedstawienia receptury? – pyta czytelnik.Tak.Receptura rozumiana wyłącznie jako ilościowy wykaz składników użytych do produkcji (z pominięciem jej technologii) jest dokumentem związanym z danym produktem. W tym znaczeniu kontrolujący mogą żądać tego dokumentu. Wynika to z art. 24 pkt 3 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (dalej „ustawa"). Zgodnie tym przepisem wojewódzcy inspektorzy oraz upoważnieni przez nich pracownicy inspekcji, realizując zadania określone w ustawie oraz w odrębnych...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA