fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urlop ojcowski nie chroni przed zwolnieniem z pracy

Samo złożenie wniosku przez pracującego ojca o opiekę nad małym dzieckiem nie gwarantuje ?jeszcze zachowania etatu.
www.sxc.hu
Samo złożenie wniosku przez pracującego ojca o wolne z tytułu opieki nad małym dzieckiem nie gwarantuje jeszcze zachowania etatu.
Nie.Jeśli wypowiedzenie wyprzedziło wniosek pracownika o urlop ojcowski, to jest skuteczne. Angaż zakończy się w pierwotnym terminie wynikającym z okresu wypowiedzenia umowy, a wraz z nim urlop ojcowski. Szef udziela go na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, złożony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.Pracownik miałby ochronę, gdyby wcześniej nie dostał wymówienia. Zgodnie bowiem z art. 182 3 § 3 k.p. do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio m.in. art. 177 k.p. Oznacza to, że korzystający z niego jest chroniony tak jak osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim. Szef nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy w okresie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika, a reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa zgodziła się na rozstanie. Ochrona obejmuje zarówno samo dokonanie wypowiedzenia przez pracodawcę, jak i skutki biegnącego już wymówienia ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA