fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spory wynikające ze stosunku pracy - jaki sąd można wybrać

www.sxc.hu
Do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy jego strony mogą wybrać dowolny sąd. Spraw tych nie musi prowadzić sąd odpowiedni z punktu widzenia przepisów o właściwości przemiennej.
Strony mogą umówić się na piśmie, że wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć z łączącego je stosunku prawnego, będą podlegać właściwości innego sądu niż ten, który jest właściwy miejscowo zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości przemiennej (art. 461 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Mają prawo wskazać zarówno dowolny sąd, jak również wybrać jeden z tych właściwych według przepisów dotyczących właściwości przemiennej. Wybrany sąd jest właściwy dla wszelkich sporów, które wynikną ze stosunku prawnego łączącego strony.Uwaga! Wybór może dotyczyć wyłącznie sądu I instancji i jedynie właściwości miejscowej sądu. Strony nie mogą w ten sposób zmienić właściwości wyłącznej określonej w przepisach o właściwości przemiennej.Na gruncie zatrudnienia Jak wynika z art. 461 § 1 k.p.c., sądem właściwym w sprawach z zakresu prawa pracy jest sąd:Przedstawiciele doktryny są jednak zgodni co do tego, że pracodawca i pracownik ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA