fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najważniejszy jest główny cel dotacji

Fundacja Festiwalu Czterech Kultur nie musi zwracać 420 tys. zł z dotacji na organizację festiwalu
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż trzeba oceniać przede wszystkim to, czy został zrealizowany cel, na który udzielono dotacji, a dopiero pod tym kątem przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami (sygn. II GSK 419/420/07).W Polsce odbywa się mnóstwo festiwali, z których wiele jest dotowanych. Festiwal Czterech Kultur, nawiązujący do historii miasta, w którym żyli zgodnie Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie, organizowany jest od 2002 r. corocznie w Łodzi. Do niedawna przez Fundację Czterech Kultur.Dwa lata temu, na mocy umowy z ministrem kultury, fundacja otrzymała milion złotych dotacji na organizację kolejnego festiwalu. Miała za to wykonać zadania określone w ofercie i harmonogramie.Minister zakwestionował jednak sprawozdanie złożone po festiwalu. Nie zaakceptował przesunięcia przez fundację środków między poszczególnymi imprezami. Stwierdził, że dotację wykorzystano w części niezgodnie z celem, i wskazał na konieczność zwrotu 420 tys...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA