fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy przedsiębiorców nie tylko na złotówki

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wyrzucić z kodeksu cywilnego wymóg wyrażania zobowiązań w złotych. Ma to ułatwić życie przedsiębiorcom
Zmiany dotyczyć mają także prawa dewizowego. Cel jest prosty: umożliwienie polskim firmom rozliczania się w walutach obcych. Obecnie jest to utrudnione. I to z dwóch powodów.Przede wszystkim nieprzychylne obcym walutom są przepisy prawa cywilnego. Reguła w nich wyrażona określana jest jako zasada walutowości. Przewidujący ją art. 358 kodeksu cywilnego stanowi, iż zobowiązania pieniężne na obszarze naszego kraju mogą być – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie – wyrażone jedynie w pieniądzu polskim. To ważne, bo zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego czynność prawna naruszająca zasadę walutowości jest nieważna (pisaliśmy o tym w „Nie płać w obcym pieniądzu”, DF z 19 lipca 2005 r.).To jednak nie wszystko. Utrudnienia w rozliczeniach przewiduje również prawo dewizowe. To ono ogranicza zawieranie umów i w ogóle dokonywanie czynności prawnych, które powodują lub mogą powodować dokonywanie w kraju rozliczeń w walutach obcych. To s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA