fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Lokal socjalny to nie tańsza alternatywa mieszkania dla eksmitowanych

www.sxc.hu
Prawo do lokalu socjalnego nie stanowi tańszej alternatywy zamieszkania dla osób eksmitowanych, których sytuacja materialna, rodzinna i osobista uległa poprawie na tyle, że mogą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe własnym staraniem – orzekł Sąd Rejonowy w Złotoryi.
Taki wyrok zapadł w sprawie M.S., który wystąpił do sądu z pozwem, domagając się orzeczenia, że przysługuje mu prawo najmu lokalu mieszkalnego. Za podstawę swojego żądania podał wyrok tego sądu wydany kilka lat wcześniej, w którym przyznano mu prawo do lokalu socjalnego.
W oparciu o ten wyrok mężczyzna zawarł z gminą umowę najmu lokalu socjalnego na okres roku. W związku z upływem czasu na jaki zawarto umowę, M.S. wystąpił o jej przedłużenie na kolejny okres, ponieważ nie miał tytułu prawnego do innego lokalu. Gmina negatywnie rozpatrzyła jego wniosek i wezwała go do opróżnienia i opuszczenia zajmowanego mieszkania.
Mężczyzna podnosił, że nadal zamieszkiwał w lokalu socjalnym, opłacał regularnie czynsz, a nawet, z uwagi na zły stan techniczny lokalu wykonywał remonty.
Gmina wniosła o oddalenie powództwa. Wskazała, że wszystkie zarzuty i argumenty M.S. były przedmiotem badania przez sąd w sprawie, która zakończyła się wydaniem wyroku orzekającego eksmisje z zajmowanego lokalu i orzeczeniem o braku uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego.
W trakcie postępowania Sąd Rejonowy w Złotoryi ustalił, iż 35-letni mężczyzna prowadzi własną firmę, która zajmuje się pośrednictwem w handlu tworzywami sztucznymi. Średnio zarabia od 2 do 2,5 tys. zł miesięcznie, a zdarzają się miesiące kiedy jego zarobki sięgają nawet 5 tys. zł. Ponadto nie ma nikogo na utrzymaniu.
W związku z tym Sąd Rejonowy (sygn. akt I C 442/12) uznał, iż powództwo było niezasadne. W uzasadnieniu sąd przypomniał, iż warunkiem przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego jest ustalenie przez gminę, że najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. - Będzie tak jedynie wówczas, gdy najemca po upływu wskazanego okresu najmu ponownie otrzyma prawo do lokalu socjalnego na mocy orzeczenia sądowego albo okaże się, że nie ma tytułu prawnego do innego lokalu, a dochody jego gospodarstwa domowego są na tyle niskie, że nie przekraczają wysokości określonej w uchwale gminy – wyjaśnił sąd.
W dalszej części uzasadnienia odwołano się do wyroku orzekającego eksmisję z lokalu. Wskazano w nim mianowicie, że lokale socjalne mają zapobiegać bezdomności osób, które z powodu eksmisji zostały pozbawione prawa do mieszkania, a w dłuższej perspektywie czasu zapewnić takie prawo jedynie najuboższym mieszkańcom gminy. - Prawo do lokalu socjalnego nie stanowi natomiast tańszej alternatywy zamieszkiwania dla osób eksmitowanych, których sytuacja materialna, rodzinna i osobista uległa poprawie na tyle, że mogą zaspokoić potrzeby mieszkaniowe własnym staraniem – stwierdzono w uzasadnieniu.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA