fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa przedwstępna: Jak zobowiązać się do sprzedaży nieruchomości

Jak zobowiązać się do sprzedaży
Rzeczpospolita
Strony mogą zawrzeć umowę przedwstępną, której głównym celem jest doprowadzenie do zawarcia przyrzeczonej umowy
W obrocie nieruchomościami niejednokrotnie, z różnych przyczyn, nie może dojść do zawarcia definitywnej (przyrzeczonej) umowy, chociaż strony mają stanowczy zamiar jej zawarcia i mniej lub bardziej skonkretyzowane wyobrażenie o jej postanowieniach.Okolicznościami, które przesądzają o tym, że w danym momencie przyrzeczona umowa nie może zostać zawarta może być:Jeżeli okoliczności prawne lub faktyczne zmuszają strony do odsunięcia w czasie zawarcia umowy przyrzeczonej, to mogą one zawrzeć umowę przedwstępną, której głównym celem jest doprowadzenie do zawarcia przyrzeczonej umowy. Chociaż umowa przedwstępna może poprzedzać różne umowy definitywne to najczęściej spotykane są umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości.Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, to umowa, przez którą jedna ze stron (i wówczas jest to umowa jednostronnie zobowiązująca) albo obie (wtedy mamy do czynienia z umową dwustronnie zobowiązującą) tylko zobowiązują się do zaw...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA