fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Użytkowanie wieczyste: wygranie sprawy w sądzie może zaszkodzić skarżącym

www.sxc.hu
Przed pójściem do sądu warto rozważyć możliwe do przewidzenia konsekwencje.
?W 2011 r., na wniosek małżonków Barbary i Mirosława S., prezydent Łodzi orzekł o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 647 mkw. działki w Łodzi z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego. Stwierdził, że wniosek z 2008 r. spełnia wymagania ustawy z 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jednocześnie ustalił opłatę z tego tytułu na 26 300 zł, płatną w 20 równych ratach przez 20 lat. Odmówił zaś udzielenia 90-proc. bonifikaty od tej opłaty.
Małżonkowie S. ubiegali się o nią ze względu na dochód na jednego członka rodziny. Do jego wyliczenia przyjęli dochód netto Mirosława S. z działalności gospodarczej w II półroczu 2007 r. Prezydent Łodzi nie zaakceptował jednak takiego sposobu, gdyż przy obliczaniu dochodów osób fizycznych korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. Dochód na osobę w rodzinie przekroczył przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w tym okresie, wnioskodawcy nie spełnili więc kryterium dochodowego udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie – orzekł prezydent.
Gdy wojewoda łódzki nie dopatrzył się nieprawidłowości w decyzji prezydenta Łodzi, małżonkowie S. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd ją uwzględnił, gdyż jego zdaniem dochód dla ustalenia przesłanek udzielenia bonifikaty należało wyliczać wedle zasad ustawy z 2004 r. o pomocy społecznej. Ponieważ jednak rozstrzygnięcie kwestii bonifikaty stanowiło element decyzji o przekształceniu, nie było możliwe uchylenie decyzji obydwu instancji jedynie w tej części – stwierdził sąd. W konsekwencji uchylił w całości obie decyzje. A więc nie tylko punkt dotyczący bonifikaty, ale również orzeczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.
Skargę kasacyjną od tego wyroku złożył jedynie wojewoda łódzki. Podczas rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Mirosław S. wnioskował o jej oddalenie. NSA (sygn. I OSK 463/12) rzeczywiście tak uczynił, potwierdzając wyrok WSA, ale znaczyło to, że nie ma nie tylko decyzji o bonifikacie, ale również nie ma przekształcenia. Małżonkowie S. nie zaskarżyli bowiem wyroku WSA. Zgodnie więc z zaleceniem WSA ich wniosek o przekształcenie będzie rozpoznawany od nowa, z uwzględnieniem zmian ustawy uwłaszczeniowej wprowadzonych ustawą z 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
– Urzędnik miejski już mnie poinformował, że według nowych przepisów przekształcenia nie dostanę – mówi Mirosław S.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA