fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można stracić pieniądze w sporze z urzędem skarbowym

Naczelny Sąd Administracyjny przyzna przedsiębiorcy zwrot kosztów, gdy wniósł on skargę kasacyjną i wygrał
Rzeczpospolita
Podatnik kwestionujący decyzję skarbówki musi liczyć się z wydatkiem finansowym. Składając skargę do sądu, opłaca wpis, który przepadnie, gdy sprawę przegra. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia przed NSA, dodatkowo pokrywa koszty postępowania
Za spór z fiskusem trzeba zapłacić, i to już w momencie wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W zależności od tego, co jest przedmiotem sporu uiszcza się wpis stały (od 100 zł do 10 tys. zł) lub wpis stosunkowy (nalicza się go od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem).Na tym etapie podatnik nie ma pewności, czy to jemu sąd przyzna rację. Tymczasem możliwość odzyskania – jeśli nie w całości, to przynajmniej w części – poniesionych wydatków ma jedynie wtedy, gdy wygra.Zasady ponoszenia kosztów reguluje prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Gdy sąd pierwszej instancji (wojewódzki sąd administracyjny) uwzględni skargę podatnika, przysługuje mu od organu podatkowego zwrot wszystkich kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Zalicza się do nich: opłaty sądowe, koszty przejazdów do sądu podatnika lub jego pełnomocnika (który nie jest adwokatem lub radcą prawnym) oraz r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA