fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ponowne przeprowadzenie postępowania po odwołanie od poleceń zawartych w decyzji

www.sxc.hu
Okręgowy inspektor pracy rozpatrując odwołanie od poleceń zawartych w decyzji musi ponownie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Jego rozstrzygnięcie powinno uwzględnić zmianę w stanie faktycznym, w tym upływ terminów do wykonania obowiązków nałożonych na firmę przez inspektora pracy w I instancji
- Prowadzę szwalnię. Inspektor pracy nakazał mi wykonać określone w decyzji obowiązki. Dotyczyły one m.in. przydzielenia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych obuwia roboczego. Inspektor pracy określił też termin w jakim muszę je wykonać. Od tego nakazu złożyłem odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Ten utrzymał nakaz w mocy. Zanim jednak wydał to rozstrzygnięcie, minęły już terminy, w jakich miałem wykonać nałożone na mnie zadania. Czy decyzja ta jest prawidłowa? – pyta czytelnik.Nie. Decyzja nie jest prawidłowa. Utrzymanie w mocy decyzji I instancji bez zmiany terminu wykonania nałożonych obowiązków narusza art. 15 k.p.a., oraz art. 34 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).Okręgowy inspektor pracy naruszył procedurę administracyjną, ponieważ zobowiązał przedsiębiorcę do wykonania nakazu w terminie, który już upłynął. Nie jest ona więc w tym zakresie w stanie wykonać nałożonych obowiązków.To z kolei...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA