fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Komornik zidentyfikuje dłużnika po numerach PESEL lub NIP z klauzuli wykonalności

Nowe zasady mają zapobiegać pomyłkom na etapie egzekucji komorników co do osoby dłużnika, o których ostatnimi czasy donosiły media.
Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski
W treści sądowej klauzuli wykonalności ma być od dzisiaj zamieszczany dodatkowo PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną.
Sądy będą też zamieszczać na klauzuli numer z Krajowego Rejestru Sądowego, a w razie jego braku – numer z innego rejestru, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji.
Te nowe rygory przynosi nowela rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, która w środę wchodzi w życie.
Zmiany mają związek z ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego (DzU z 2013 r., poz. 654), która m.in. nałożyła na sędziów obowiązek ustalania numeru PESEL pozwanego – dłużnika (w e-sądzie to obowiązek powoda). Mają one zapobiegać pomyłkom na etapie egzekucji komorników co do osoby dłużnika, o których ostatnimi czasy donosiły media.
Dodajmy, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwracało uwagę w trakcie konsultacji projektu, że w rozporządzeniu brak jakiegokolwiek przepisu przejściowego dotyczącego innego brzmienia klauzuli wykonalności dla spraw wszczę tych przed 6 lipca 2013 r. (wtedy weszła w życie nowela k.p.c.). W sprawach wszczętych i zakończonych przed tą datą sąd nie będzie miał numerów PESEL, co na etapie postępowania klauzulowego będzie oznaczało konieczność ich ustalenia.
podstawa prawna: rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 lipca 2013 r. DzU z 30 lipca, poz. 859
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA