fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Księgowa nie płaci składek n ZUS od zlecenia na rzecz spółki córki

Gdy zatrudniony w jednej z kilku spółek tego samego właściciela podejmie zlecenie w drugiej, płaci w niej tylko składkę do NFZ.
Właściciel kilku spółek chciał mieć pewność, że zlecając księgowej obsługę drugiej ze swoich firm, nie będzie musiał płacić od jej wynagrodzenia wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne.
Wątpliwość wynikała z tego, że obie spółki były powiązane ze sobą kapitałowo. Miały one tego samego właściciela większościowego, który posiadał 95 proc. udziałów w każdej z tych firm.
Chodziło o rozstrzygnięcie, jak zostanie przez ZUS potraktowana księgowa zatrudniona w jednej z tych spółek na etacie, a jednocześnie będąca zleceniobiorcą w drugiej. Przedsiębiorca obawiał się, że ze względu na powiązania finansowe między tymi podmiotami ZUS potraktuje obie spółki jako jednego pracodawcę. W takiej sytuacji zawarcie umowy-zlecenia z własnym pracownikiem nie zwalnia z obowiązku zapłaty wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne od jego wynagrodzenia.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystał jednak na interpretację przepisów zaproponowaną przez przedsiębiorcę. Uznał, że zatrudnienie pracownicy w drugiej spółce stanowi oddzielny tytuł do ubezpieczenia społecznego. Skoro odbywa się na podstawie umowy-zlecenia i w tym czasie księgowa nie będzie pracowała na rzecz spółki, w której jest zatrudniona na etacie, to zdaniem ZUS nie powstaje obowiązek opłacenia składek od zlecenia. Składki z tego tytułu mogą być w takim przypadku opłacane jedynie dobrowolnie.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia nowej umowy z innym podmiotem, stanowiącej oddzielny tytuł do objęcia obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, pracownik jest ubezpieczony jedynie na podstawie zatrudnienia na etacie.
Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od wynagrodzenia z umowy-zlecenia trzeba będzie zapłacić składkę zdrowotną na NFZ. W myśl tego przepisu, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, to składkę trzeba opłacić od każdej takiej umowy. Wyjątek stanowi umowa o dzieło, od której nie odprowadza się składek.
numer interpretacji: DI/200000/451/ 715/2013
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA