fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy tworzyć odpisy indywidualne lub ogólne

Odpisy indywidualne lub ogólne – kiedy tworzyć
Rzeczpospolita
Agnieszka Łukasiewicz
Jeżeli rodzaj prowadzonej działalności lub struktura odbiorców firmy uniemożliwia ocenę ryzyka nieściągalności należności osobno dla każdego dłużnika, to może ona stosować odpisy globalne
Wartość posiadanych przez firmę należności wymaga aktualizacji. Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają obowiązek wyceny należności nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W przypadku należności zasada ta realizuje się poprzez uwzględnienie przy ich wycenie stopnia prawdopodobieństwa zapłaty.Ocena prawdopodobieństwa to zadanie firmy. Tym samym to jednostka decyduje o utworzeniu odpisu aktualizującego. Art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazuje, w jakich kwotach tworzyć odpisy, w zależności od kategorii należności.Jeżeli ocena prawdopodobieństwa ściągalności jest przeprowadzana dla każdego z dłużników osobno, a odpis dokonywany w stosunku do konkretnej wierzytelności, to mówimy o odpisie indywidualnym. Takie rozwiązanie nie w każdym przypadku jest możliwe. Jeżeli firma prowadzi sprzedaż dla wielu, często drobnych odbiorców, ustalenie indywidualnych odpisów aktualizujących dot...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA