fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obowiązek aktualizacji wartości należności

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek aktualizacji wartości należności nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem, że dniem bilansowym jest również dzień, który został określony w polityce rachunkowości jako dzień sporządzania sprawozdania okresowego na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości.
- Spółka ma problem z wyegzekwowaniem swojej należności w wysokości brutto 86 500 zł. Upłynęło już 100 dni od terminu płatności, w związku z czym wierzyciel skierował sprawę do sądu. 26 czerwca 2013 r. spółka otrzymała prawomocny wyrok sądu, w którym stwierdzono 100 proc. zasadność dochodzonej należności głównej. Sąd nakazał dłużnikowi zapłacić zasądzoną kwotę, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w całości. Spółka na dzień 30 czerwca 2013 r. sporządza kwartalne sprawozdanie finansowe na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości. W którym momencie spółka może utworzyć odpis aktualizujący wartość należności? – pyta czytelnik.Jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek aktualizacji wartości należności nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem, że dniem bilansowym jest również dzień, który został określony w polityce rachunkowości jako dzień sporządzania sprawozdania okresowego na potrzeby wewnętrznej...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA