fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Zintegrowane inwestycje terytorialne za dotacje z UE

Projekty będą finansowane z nowych programów
Rzeczpospolita
Resort rozwoju przedstawił zasady funkcjonowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które samorządy będą realizować w latach 2014–2012.
Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) to nowy sposób współpracy samorządów, który będzie finansowany z pieniędzy europejskich na lata 2014–2020. ZIT wymyśliła Komisja Europejska wpisując je do regulacji regionalnej polityki spójności na okres po 2013 r. Miasta i otaczające je gminy będą musiały wspólnie ustalić (również z władzami regionów) cele i wskazać inwestycje. Z pomocą tego instrumentu, partnerstwa samorządów, miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, finansowane zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa forma współpracy oznacza wyjście poza granice administracyjne samorządów i co za tym idzie większą skalę inwestycji . ZIT mają być realizowane przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Jednak zarząd województwa będzie mógł zdecydować o ich finansowaniu w mniejszych ośrodkach, tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach z nimi powiązanych. Samorządy realizujące ZIT będą musiały zawiązać partnerstwo (np. stowarzyszenie, związek) i przygotować wspólną strategię. Projekty z niej wynikające mają rozwiązywać wspólne problemy. Mogą to być np. inwestycje w rozwój transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. zintegrowane karty miejskie, systemy „parkuj i jedź", parkingi i ścieżki rowerowe); poprawę stanu środowiska na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona terenów zielonych, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne) czy w efektywność energetyczną (kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkalnych). ZIT będą realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pieniądze na nie w miastach wojewódzkich i na obszarach z nimi powiązanych będą pochodzić z tzw. rezerwy programowej oraz z budżetu danego programu regionalnego. Dodatkowo, ministerstwo chce, aby przedsięwzięcia wynikające ze strategii ZIT otrzymały preferencje przy wyborze projektów w programach krajowych, głównie w programie „Infrastruktura i środowisko 2014–2020" i programie „Polska Wschodnia". Jeśli natomiast zarząd województwa zdecyduje o realizacji ZIT w mniejszych ośrodkach miejskich lub na innych obszarach, to będą one dofinansowane wyłącznie z programu regionalnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA