fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo budowlane: Nie wolno ograniczać oświetlenia mieszkania

www.sxc.hu
Do tego, by zainstalować na ścianie budynku tablicę reklamową, nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Taką inwestycję trzeba jednak zgłosić staroście
Wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych (z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wynika to z art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Taka inwestycja, w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (tj. staroście).W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Poza tym do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA