fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Odszkodowania za rury na działce będą ustalane według kwot bazowych

Specustawa dotycząca korytarzy przesyłowych ma ułatwić i przyspieszyć budowę i remont m.in. linii energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągów
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Odszkodowania za posesje, przez które mają przebiegać rurociągi, będą ustalane według kwot bazowych, a nie w oparciu o wartość rynkową działki.
Linie energetyczne, kable telefoniczne czy rurociągi gazowe będą przebiegały specjalnie wytyczonymi trasami. Na Komitet Stały Rady Ministrów trafił właśnie projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
Nowe przepisy budzą jednak ogromne emocje. Kable i linie często będą przebiegać przez tereny prywatne. Tymczasem nikt nie zamierza pytać właścicieli czy tego chcą, czy nie.

Formalności załatwiane na skróty

Polska infrastruktura jest przestarzała. Wymaga modernizacji i nowych inwestycji. Załatwienie formalności budowanych na podstawie obowiązujących przepisów jest długotrwałe i wymaga wydania wielu decyzji. Projekt ma to zmienić. Wprowadza, wzorem innych specustaw (np. drogowej), uproszczenia w tym zakresie.
W zależności od zasięgu inwestycji decyzję w sprawie ustanowienia korytarza przesyłowego będzie wydawał starosta lub wojewoda. ?Tego typu inwestycje często przebiegają przez wiele gmin i województw. Zgodnie z projektem, wystarczy, że decyzję wyda tylko jeden starosta lub wojewoda, a pozostali będą już nią związani. Zastąpi ona obecne decyzje: lokalizacyjną, podziałową, dotyczącą inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie na budowę.
Służebność będzie powstawała z mocy prawa, bez udziału właścicieli działek
– Jednocześnie dojdzie do ustanowienia z mocy prawa służebności przesyłu, która będzie wiązała wszystkich właścicieli (użytkowników wieczystych), których nieruchomości znajdują się w granicach korytarza – tłumaczy Paweł Grzejszczak, radca prawny i partner w Kancelarii Domański, Zakrzewski Palinka
– W zamian mają otrzymać odszkodowanie. Będzie ono ustalane w odrębnym postępowaniu – dodaje.
W praktyce oznacza to jednak, że np. na działkę prywatną wejdzie przedsiębiorstwo energetyczne i zacznie kłaść kable, a jej właściciel wciąż będzie czekał na odszkodowanie. Taki korytarz będzie można ustanowić także dla infrastruktury już istniejącej.
Projekt o korytarzach przesyłowych wprowadza nowy system wypłaty odszkodowań.

Kontrowersyjne zasady wypłaty

– Urzędnik nie będzie brał pod uwagę wartości rynkowej nieruchomości, tylko bazową, która będzie ustalana i przeliczana dla poszczególnych nieruchomości według tabel – mówi Krzysztof Bratkowski, prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
– Uważam, że odszkodowania według tego systemu będą niskie – twierdzi Bratkowski. Dodaje jednak, że nowa wersja projektu zawiera inne przeliczniki, być może korzystniejsze od tych wcześniejszych.
– Tego jeszcze nie wiem, nie przeanalizowaliśmy tej wersji projektu – zastrzega.
O tym, że nowy system ma zalety, przekonuje z kolei mec. Grzejszczak. – Szybciej uzyska się odszkodowanie. Nie trzeba będzie przechodzić, tak jak obecnie, żmudnych procedur wyceny nieruchomości. Poza tym odszkodowanie będzie wypłacał nie Skarb Państwa tylko przedsiębiorstwo korzystające z korytarza. Zawsze będzie można z nim negocjować i żądać więcej – twierdzi Grzejszczak. Zwraca jednak uwagę na inną propozycję.
– Projekt przewiduje, że z chwilą ustanowienia korytarza przesyłowego dla istniejącej infrastruktury właściciel nieruchomości z mocy ustawy straci prawo do wszelkiego typu roszczeń względem dostawców mediów, np. z tytułu bezumownego korzystania z gruntów. Moim zdaniem, tego typu zapis może być niekonstytucyjny – zaznacza.
Etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA