fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kontrola MEN: Wybór szkolnych podręczników za sprzęt dydaktyczny od wydawnictwa

MEN: dobór podręczników przez nauczyciela powinien opierać się na przesłankach dydaktycznych, które pozwolą na właściwe dopasowanie ich do potrzeb i możliwości uczniów.
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Zgłoszenia nadużyć związane z wyborem podręczników szkolnych uruchomiły kontrole Ministerstwa Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych. Dyrektorzy niektórych szkół mieli przyjmować od wydawnictw sprzęt dydaktyczny w zamian za korzystanie z książek ich oficyny.
Od marca br. kuratorzy kontrolowali placówki pod kątem prawdopodobnych nielegalnych praktyk.
Wydelegowani przez MEN kuratorzy badali samodzielność decyzji nauczyciela przy wyborze podręczników oraz wystąpienie sygnalizowanych umów między szkołą a wydawcą.  Ocenie została również poddana zgodność używanych książek z wytycznymi resortu edukacji wraz  z jej upublicznieniem w odpowiednim terminie. Sprawdzono również czy szkoły podjęły działania związane z obrotem podręcznikami używanymi.
Kontroli łącznie poddano 935 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z badań kuratorów wynika, że nie wszystkie szkoły poddały się sugestiom Ministerstwa Edukacji w sprawie doboru podręczników. Szkoły wyjaśniają przesłanki takich decyzji kierując się m. in. cena książek i promocja wydawnictw. Większość szkół podała do publicznej wiadomości obowiązujące w następnym roku szkolnym pomoce dydaktyczne w wyznaczonym terminie.
W aż 311 placówkach stwierdzono zawarcie umów z wydawcami. Były to m. in. umowy użyczenia, darowizny i porozumienia. W 102 szkołach natomiast zawarto umowy o wyborze lub korzystaniu z książek konkretnego wydawcy.
Ujawnione działania mogą prowadzić do naruszeń ustawy o systemie oświaty. W związku z tym MEN zleciło kuratorom wydanie polecenia o konieczności zaniechania naruszeń wobec działań sprzecznych sprawę lub mogących do tego zmierzać.
Ministerstwo zwraca uwagę, że dobór podręczników przez nauczyciela powinien opierać się na przesłankach dydaktycznych, które pozwolą na właściwe dopasowanie ich do potrzeb i możliwości uczniów.
Pozyskiwanie i gospodarowanie przez szkole otrzymanym mieniem podlega kontroli wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty powiatu lub marszałka województwa. Kuratorzy wystąpili do niektórych organów kontroli w sprawie wykrytych praktyk oraz zwrócili się do dyrektorów szkół z rozwiązaniami, które mają ograniczyć nauczycielom prawo wyboru podręczników dla uczniów.
Podjęta walka z nadużyciami w szkolnictwie ma niewątpliwie wpływ na edukacje dyrektorów, nauczycieli i organów je kontrolujących o konsekwencjach prawnych niewłaściwego stosowania się do ustawy o systemie oświaty.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA