fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przyczyny i skutki likwidacji spółki jawnej

ROL
Jeśli wspólnicy kończą działalność, to prokurent odchodzi
Zaistnienie którejkolwiek z przyczyn rozwiązania spółki jawnej, których katalog zawiera art. 58 kodeksu spółek handlowych, pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia otwarcia likwidacji – chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki, np. sprzedaż przedsiębiorstwa >patrz ramki.Otwarcie likwidacji powoduje również automatyczne wygaśnięcie prokury. Wynika to z art. 79 § 1 k.s.h. Dzieje się tak z mocy samego prawa. Przy czym wygaśnięcie nie następuje w momencie zgłoszenia otwarcia likwidacji sp.j. do rejestru, gdyż sam wpis ma wyłącznie znaczenie deklaratoryjne.Przykład 1Pani Marcela była prokurentem w X sp.j. Wspólnicy. Jej wspólnicy, czyli pani Julita i pan Sylwester, jednogłośnie podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatora. Z datą powzięcia tej uchwały pani Marcela przestała być zatem prokurentem.W okresie likwidacji, czyli od jej otwarcia do wykreślenia spółki z KRS, nie może być ustanowiona prokura (a...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA