fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Rolnicy: Polscy plantatorzy tytoniu chcą płatności od Unii

Czy uzyskanie płatności rolnych dla plantatorów tytoniu będzie uzależnione od zakazu produkcji papierosów mentolowych?
www.sxc.hu
Polscy rolnicy, zajmujący się uprawą tytoniu chcą otrzymać od Unii Europejskiej wsparcie w postaci płatności rolnych. Pomoc finansowa jest przedmiotem negocjacji informuje minister rolnictwa – Stanisław Kalemba.
W Luksemburgu trwa obecnie posiedzenie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. Temat tytoniu i wyrobów tytoniowych podlega obecnie w Unii wnikliwej dyskusji za sprawą wprowadzenia dyrektywy tytoniowej (dyrektywa 2001/37/WE). Wsparcie UE wydaje się być niepewne w związku z negocjacjami dot. spornej regulacji.
Dyrektywa ta nakładałaby na Polskę zakaz produkcji bardzo dochodowych mentolowych wyrobów tytoniowych i papierosów typu slim. Według raportu Centrum im. Adama Smitha wdrożenie przepisów dyrektywy niesie za sobą wysokie zagrożenie nie tylko dla plantatorów i producentów tytoniu. Negatywne skutki byłyby dotkliwe dla budżetu państwa, rynku pracy, obrotów małych i średnich przedsiębiorców. Przy czym poprawa poziomu zdrowia społeczeństwa jest wątpliwa z uwagi na niemal pewny rozwój szarej strefy i gorszej jakości produktów tytoniowych.
Z depeszy PAP wynika, że Minister Gospodarki rozmawiał na temat dofinansowania m.in. z komisarzem UE ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem. W gronie kilku państw podjęliśmy inicjatywę, która już przybiera formalny bieg i będziemy starali się, żeby były płatności właśnie dla tych ok. 10 tys. rodzin, które zajmują się uprawą tytoniu - wyjaśnił Minister Kalemba.
Płatności rolne należą do systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej, która wynika z rozporządzenia Rady (WE)nr 73/2009. Unia Europejska realizuje pomoc państwom Unii Europejskiej w ramach dwóch systemów. Są to system płatności jednolitej i system jednolitej płatności obszarowej. Większość nowych państw członkowskich, w tym Polska wybrała - system jednolitej płatności obszarowej (ang. SAPS – Single Area Payment Sheme) czyli uproszczony system płatności  negocjacji jest ujednolicenie warunków rolników państw członkowskich.
Polska wraz z Włochami, Hiszpania i Grecją podjęła działania w sprawie uzyskania wsparcia od Unii.
UE obok płatności w zakresie produkcji tytoniu przewiduje pomoc m. in. przy wytwarzaniu chmielu i skrobi ziemniaczanej. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2012 r. spośród wszystkich płatności bezpośrednich dla rolników aż 71,5 proc. stanowiły jednolite płatności obszarowe. Polska chce, aby ponad 10 proc. dopłat w całkowitym wsparciu bezpośrednim dla rolników unijnych były przeznaczone m. in. dla producentów tytoniu.
Choć polski tytoń wspierany jest już od akcesji w 2004 r. to obecnie pomoc wydaje się być ciężka do wynegocjowania. Niechęć Polski do przyjęcia niosącej wiele negatywnych skutków dyrektywy tytoniowej może mieć tu znaczenie.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA