fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rankingi

Ranking wydziałów prawa 2013: metodologia

Każdy wydział mógł zdobyć maksymalnie 42 punkty. Nie udało się to żadnemu.
W rankingu „Rzeczpospolitej" mamy trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Za każdą można zdobyć odpowiednio 14, 15 i 13 punktów.

Potencjał naukowy

Tu liczy się kadra i jej osiągnięcia. Maksymalnie 14 punktów można zdobyć za:
1 Ocenę parametryczną – minister nauki i szkolnictwa wyższego dokonuje oceny osiągnięć naukowych wydziałów w skali od 1 do 5, gdzie 1 przyznaje najlepszym. W tym kryterium nie uwzględniliśmy oceny Akademii Leona Koźmińskiego, która nie dzieli się na wydziały i oceniana jest jako cała uczelnia. Mimo uzyskania kategorii I, nie ma punktów w rankingu, bo więcej osiągnięć dotyczy ekonomii.
2. Rozwój kadry – procent uzyskanych stopni i tytułów naukowych jako odsetek pracowników ze stopniem dr., dr. hab. i tytułem prof., zatrudnionych na danej uczelni na pierwszym etacie (traktujących uczelnię jako główne miejsce pracy). Uzyskanie zera punktów oznacza, że awansowali nieliczni.
3. Uprawnienia habilitacyjne – prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego
4. Uprawnienia doktorskie – prawo do nadawania stopnia doktora.
5. Konkurencyjność – mierzona liczbą grantów zakończonych w 2012 r. przez wydział, w przeliczeniu na jednego pracownika zatrudnionego na danej uczelni na pierwszym etacie (traktujących uczelnię jako główne miejsce pracy).

Jakość kształcenia

Ta kategoria pokazuje, czy studia na danym wydziale dają wiedzę praktyczną ułatwiającą karierę. Można było otrzymać 15 punktów. Punktowaliśmy:
1. Zdawalność na aplikacje – co roku Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje absolwentów przystępujących do egzaminów na aplikacje prawnicze. Wylicza w niej odsetek osób z wynikiem pozytywnym z danej uczelni w stosunku do liczby przystępujących z tej uczelni. W tej podkategorii można bowiem zdobyć maksymalnie 9 pkt., o ile ponad 90 proc. absolwentów pomyślnie zaliczy egzamin.
2. Dostępność kadry naukowej – mierzona liczbą wszystkich studentów, czyli zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, przypadających na zatrudnionych na wydziale osób z tytułem profesora oraz stopniami dr. hab. i dr. W tej edycji, jednak wzorując się na Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najniższa liczba studentów przypadająca na jednego pracownika, podobnie jak najwyższa, nie jest promowana największą liczbą punktów.
3. Praktyka zawodowa – możliwość sprawdzenia się przy prowadzeniu spraw osób zgłaszających się do Kliniki Prawa liczona liczbą spraw przypadających na jednego studenta studiów stacjonarnych. Uzyskanie w tym kryterium zera punktów nie oznacza, że dany wydział nie prowadzi kliniki prawa. Wskazuje jedynie, że na jednego studenta stacjonarnego przypada mniej niż 0,2 sprawy.
4. Ocena wyróżniająca PKA – punktowaliśmy te wydziały, które w ostatnich trzech latach, tzn. od 2011 r. otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2012 r. już po opublikowaniu I edycji rankingu, do wąskiego grona wyróżnionych dołączył Uniwersytet Warszawski i Akademia Leona Koźmińskiego.

Współpraca z zagranicą

Kategoria ta została wyceniona na 13 pkt. W niej liczą się:
1. Mobilność studentów – odsetek studentów studiów stacjonarnych, którzy od 2012 r. do marca 2013 r. wyjechali na stypendium zagraniczne.
2. Mobilność kadry – wyjazdy na zagraniczne konferencje przypadające na jednego pracownika w 2012 r.
3. Wielojęzyczność – mierzona liczbą przedmiotów oferowaną w języku obcym jako odsetek przedmiotów obowiązkowych.
4. Publikacje – czyli czy pracownicy wydziału nie boją się publikować w zagranicznych czasopismach z Journal Citation Reports (JCR), tzw. liście filadelfijskiej oraz czy są cytowani wg European Reference Index for the Humanities (ERIH).
5. Udział w stowarzyszeniach – docenialiśmy członków międzynarodowych stowarzyszeń wydziałów prawa.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA