fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trzeba prawidłowo ustalić termin wykonania usługi

Aby określić, kiedy świadczenie zostało spełnione, należy wziąć pod uwagę wszystkie postanowienia umowy, w której strony określają czynności do zrealizowania. Chodzi zatem także o zatwierdzenie dokumentacji czy rozładunek towaru.
Biorąc pod uwagę treść zarówno obecnego art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, jak i przyszłego art. 19a ust. 1, aby prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego usługi transportowej, podatnik musi określić chwilę jej wykonania. Przepisy z zakresu VAT nie wskazują, co należy rozumieć za wykonanie usługi.Trzeba jednak uznać, że moment wykonania usługi powinien być ustalany przy uwzględnieniu momentów realizacji wszystkich postanowień umowy, w której strony określają czynności do wykonania (np. zatwierdzenie dokumentacji, podpisanie protokołu odbioru, dostarczenie towaru na miejsce przeznaczenia, czy – jeżeli umowa to przewiduje – rozładunek towaru).NSA w wyroku z 5 lutego 2002 r. (I SA/Wr 1586/97) stwierdził, że „O tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter. O charakterze usługi i o dacie jej wykonania decydują stro- ny umowy cywilnoprawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy moment ten określa powszechnie obowiązujący przep...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA