fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa młodocianego pracownika na przygotowanie zawodowe

Umowa młodocianego pracownika na przygotowanie zawodowe jest bezterminowa. Jeśli jednak szef oznaczy w niej, ile będzie trwało zdobywanie tych doświadczeń, to wskazuje okres, po którym zatrudni go na normalnych warunkach.
Według kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 roku życia (art. 190 § 1 k.p.). Co do zasady wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych w związku z realizacją pracy danego rodzaju (art. 191 § 1 k.p.). Przy czym, młodociany, który nie ma kwalifikacji zawodowych, może być przyjęty tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2 k.p.).Do zawierania tych angaży stosuje się kodeksowe przepisy o bezterminowych umowach o pracę. Oprócz zatem standardowych danych, takich jak: wskazanie stron, data zawarcia kontraktu oraz wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia, obligatoryjnie wskazuje się: rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy), czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego i wysokość wynagr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA