fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zgromadzenie wspólników: nie zapomnij o tajnych głosach

www.sxc.hu
Wszelkie sprawy o charakterze osobowym należy poddawać pod niejawne głosowanie. Na przykład, jeżeli wybór wiceprezesa zarządu spółki był jawny, to jest on nieważny
Co do zasady głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się jawnie. Natomiast przypadki jego obligatoryjnego utajnienia określa art. 247 § 2 k.s.h.Obejmują one: sprawy osobowe, wybory oraz odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, a także pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a ponadto, gdy z wnioskiem takim wystąpi choćby jeden z udziałowców obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 listopada 2006 r. (I ACa 562/06), jeżeli wybór przewodniczącego zgromadzenia odbył się w głosowaniu jawnym, to uchwała taka jest nieważna. W praktyce pewne wątpliwości interpretacyjne wywołuje pojęcie spraw osobowych. Wydaje się, że pod tym terminem należy rozumieć każdą sprawę, która dotyczy danej osoby bez względu na jej rodzaj.Przykład 1.Na nadzwyczajnym zgromadzeniu udziałowców X sp. z o.o. miała być podjęta uchwała ws. powołania wiceprezesa zarządu. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA