fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Oplata targowa: uchwała rady a regulamin

W jakim dokumnecie powinna być zawarta opłata targowa?
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Regulamin targowiska nie może zawierać regulacji dotyczących opłaty targowej.
Rada Miejska w Bychawie w załączniku do regulaminu targowiska zamieściła zasady uiszczania na terenie targowiska opłaty targowej.
Określiła m.in., że prowadzący targowisko pobiera od osób prowadzących tam handel opłatę targową dzienną (jednorazową) za pośrednictwem inkasenta wydającego stosowne pokwitowanie. Ustaliła, że handlujący powinien mieć dowód wniesienia opłaty targowej do momentu opuszczenie targowiska, a w razie kontroli okazać go kontrolującym. Wskazała także, kto jest uprawniony do kontroli, czy opłata targowa została zapłacona.
Zdaniem wojewody lubelskiego rada miejska nie może w regulaminie targowiska umieszczać postanowień dotyczących opłat za korzystanie z niego. Wszelkie regulacje dotyczące opłaty targowej (zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek) powinny być zawarte w odrębnej uchwale podejmowanej na podstawie art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie zaś w regulaminie targowiska.
rozstrzygnięcie nadzorcze: PN-II.4131. 145.2013
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA