fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Przetargi hamują innowacyjność

Najbardziej innowacyjne pod względem rozwoju nauki są te kraje, w których są wysokie progi dla zamówień publicznych. Tam, gdzie są niskie, jak w Polsce, innowacyjność kuleje.
Rzeczpospolita
Kancelaria Prezydenta chce zbliżyć naukę z biznesem. Urząd Zamówień Publicznych zapowiada pomoc.
Do Komitetu Stałego Rady Ministrów trafił w zeszłym tygodniu projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych. UZP proponuje w nim podniesienie progu, od którego instytucje zobowiązane są do prowadzenia przetargów – z 14 tys. do 20 tys. euro.
Ministerstwo Nauki zgłosiło postulat, aby dla badań naukowych i prac rozwojowych ten próg został podniesiony nawet do 200 tys. euro. Jest to górna granica stosowana w krajach Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów to właśnie bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące zamówień publicznych duszą polską naukę i wpływają na to, że Polska zalicza się do najmniej innowacyjnych państw w strukturze UE.

Najlepsi nie dbają tak bardzo o przetargi

O tym, jak zmienić te niekorzystne statystyki, dyskutowali eksperci zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. Seminarium poświęcone było współpracy uczelni z biznesem w obszarze badań naukowych. Szczególne uznanie zdobyło wystąpienie dr Iwony Cymerman z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, która wskazała ścisłą zależność pomiędzy innowacyjnością a kwotą, od której nauka musi sięgać po procedury przetargowe.
Jak się okazuje, Szwedzi czy Niemcy – europejscy liderzy w kwestii nowoczesnych rozwiązań – windują te progi do kwot przekraczających 200 tys. euro. Polska, w której próg wynosi 14 tys. euro, jest w ostatniej grupie tzw. skromnych innowatorów. W tym zestawieniu wyprzedzamy jedynie Łotwę, Rumunię oraz Bułgarię. Zdecydowanie lepsi od nas są Czesi czy Słowacy, którzy dla swojej nauki postawili wyższe niż w Polsce progi przetargowe, odpowiednio 70 tys. euro i 30 tys. euro.
– Konieczność prowadzenia zbiurokratyzowanych procedur przetargowych eliminuje polskich naukowców z globalnego rynku, bo kiedy my czekamy na rozstrzygnięcia, konkurencja pracuje – przekonywała dr Cymerman, podkreślając, że koszty związane z obsługą przetargów w sektorze nauki sięgają rocznie 200 mln zł, czyli 2 proc. nakładów na naukę w Polsce.
Z przekazanych nam przez UZP informacji wynika jednak, że urząd także w tej materii planuje zmiany. – Chcemy dać możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem „grantów" naukowych. Zmiana ta spowoduje możliwość wszczęcia procesu przetargowego przed przyznaniem i przekazaniem środków, co znacząco przyspieszy mechanizm ich wydatkowania – poinformowała nas Anita Wichniak-Olczak, rzecznik UZP.
Nowelizacja zakłada także „odformalizowanie" części procedur przetargowych, co ma przyśpieszyć ten proces, a w niektórych przypadkach, np. zamówień uzupełniających, wręcz go wykluczyć.

Więcej badań na uczelniach

Pojawiły się też postulaty uproszczenia procedur związanych z komercjalizacją wyników badań. Zygmunt Grajkowski z Giza Polish Ventures (fundusz inwestujący w przedsięwzięcia badacze oraz spółki start-up) sugerował stworzenie rynkowego mechanizmu, który za pomocą brokerów technologii wyłapywałby najciekawsze projekty badawcze i pomagałby je komercjalizować. Jego zdaniem takie rozwiązanie napędziłoby współpracę pomiędzy badaczami, uczelniami oraz biznesem.
Dr Cezary Kościelniak z prezydenckiego programu eksperckiego „Laboratorium Idei", wskazał na potrzebę tworzenia tzw. uniwersytetów badawczych, które w mniejszym stopniu zajmują się dydaktyką, a bardziej koncentrują się na badaniach naukowych. To one kształtują najnowocześniejsze trendy w szkolnictwie wyższym i to one brylują w międzynarodowych rankingach uniwersyteckich.
Z naszych informacji wynika, że prezydencka kancelaria planuje kolejne seminaria poświęcone szkolnictwu wyższemu, z których mają powstać rekomendacje dla resortu nauki. Niewykluczone, że cykl zostanie zamknięty zieloną księgą, który jest punktem wyjścia do zmian systemowych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA