We wtorek i środek zdający rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast w czwartek zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Zadania egzaminacyjne - jednakowe dla wszystkich zdających - przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej.

Wnioski o dopuszczenie do tegorocznego egzaminu notarialnego złożyły 493 osoby.

Ocena prac egzaminacyjnych dokonywana jest przez egzaminatorów, w oparciu o kryteria zawarte w art. 74e § 2 ustawy – Prawo o notariacie, a więc kryterium zachowania wymogów formalnych, właściwości zastosowanych przepisów prawa i umiejętności ich interpretacji oraz poprawności zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu.

Jak zaznacza Ministerstwo Sprawiedliwości opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie – Prawo o notariacie. Posługiwanie się przez egzaminatorów i komisje egzaminacyjne opisem istotnych zagadnień, tj. schematem poprawnego standardowego rozwiązania zadania egzaminacyjnego, stanowi zatem wyłącznie instrument pomocniczy.

- I projekt aktu notarialnego 05.09.2017 r.

- opis istotnych zagadnień do I projektu aktu notarialnego 05.09.2017 r. opis istotnych zagadnień do I projektu aktu notarialnego

- II projekt aktu notarialnego 06.09.2017 r. II projekt aktu notarialnego

- opis istotnych zagadnień do II projektu aktu notarialnego 06.09.2017 r. opis istotnych zagadnień do II projektu aktu notarialnego

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności 07.09.2017 r. projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności

- opis istotnych zagadnień do projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności 07.09.2017 r. opis istotnych zagadnień do projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności