Asystenci w sądach i prokuraturach oraz referendarze dostają szansę na start do prokuratury. W grę wchodzi 2, 8 tys. prawników. Pomóc ma nowa aplikacja – uzupełniająca. Projekt jest już w Rządowym Centrum Legislacji.

Czytaj także: Aplikacja uzupełniająca nową ścieżką awansu dla asystentów w sądach i prokuraturze

– Kierunek jest dobry, ale nie spełnia naszych wszystkich oczekiwań – mówią zainteresowani. Mają nadzieję, że nowa aplikacja ruszy w Krakowie najpóźniej w 2020 r.

Z szansą na awans

– Aplikacja uzupełniająca ma być szansą dla asystentów i referendarzy, którzy już dziś pracują dla wymiaru sprawiedliwości – zapowiadał niedawno Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. – Ma być też szansą na pozyskanie kadr. Nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską ma mieć formę konkursu. Minister przewiduje jego dwa etapy: ocena pracy kandydata na dotychczasowym stanowisku (maksymalnie 5 pkt) oraz egzamin. Na aplikację dostanie się ten, kto z obu etapów uzyska minimum 17 pkt. O miejscu na liście zdecyduje właśnie suma punktów.

Weekendowa wiedza

Nauka ma się odbywać głównie w soboty i niedziele, by zajęcia nie kolidowały z pracą. Praktyki zajmą jeden dzień w tygodniu. Aplikanci uzupełniający wiedzę dostaną zwolnienie z pracy (płatne). Prezes sądu raz na pół roku wyśle opinie o pracy aplikanta. Miesiąc przed egzaminem każdy dostanie urlop na naukę.

Limit miejsc, tak jak na pozostałych aplikacjach prowadzonych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustali minister sprawiedliwości. Będzie zależał od potrzeb wymiaru sprawiedliwości i możliwości finansowych MS. Aplikacja uzupełniająca ma trwać 18 miesięcy, odbywać się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Ponadto w ustawie przewiduje się zmiany modelu egzaminu referendarskiego. Główna dotyczy formy egzaminu – rezygnuje się z egzaminu ustnego. Po zmianie ma się on składać z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz zadań praktycznych sprawdzających umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Zainteresowani nie kryją rozczarowania propozycjami. To dla nich cały czas zbyt mało.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych w Polsce przypomina, że w marcu 2017 r. spotkało się w MS z wiceministrem Piebiakiem. Złożyło propozycje dotyczące uregulowania pozycji ustrojowej tego zawodu. Niewiele z nich udało się wprowadzić.

Warto przypomnieć, że cały czas trwa bój o zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wprowadzono zapisy określające, że aplikantem aplikacji sędziowskiej albo prokuratorskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu pierwszego etapu konkursu 35. roku życia. W przypadku aplikacji uzupełniającej sędziowskiej albo prokuratorskiej górna granica wieku wynosi 40 lat.

Dyskryminacja trwa

Przepisy wzbudziły kontrowersje. Część prawników uznała je za dyskryminację ze względu na wiek. Podobnie rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra sprawiedliwości podkreślił, że zapisy ustawy mogą naruszać zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

Minister jednak nie przewiduje zmiany przepisów. W ocenie resortu regulacje te nie noszą cech dyskryminacji ze względu na wiek, lecz w dopuszczalny sposób różnicują sytuację prawną osób ubiegających się o możliwość kształcenia w KSSiP przy uwzględnieniu przesłanki wieku.

Z danych MS wynika, że w sądach powszechnych na koniec 2018 r. zatrudnionych było 1941 referendarzy sądowych. Wpływ wszystkich spraw do sądów w 2017 r. wyniósł 15 mln 782 479, osądzono 15 835 982, z kolei liczba spraw załatwionych przez referendarzy wyniosła 8 mln 607 641. O swoje racje walczyli też asystenci. Pytali resort i posłów, co z absolwentami tzw. starej aplikacji sądowej, którzy zostali pozbawieni nieograniczonego w czasie prawa ubiegania się o sędziowski czy prokuratorski urząd.

Etap legislacyjny: przed Radą Ministrów