Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje nowele ustaw: o adwokaturze i radcach prawnych. Prace nad nimi zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych. Tym razem chodzi o wpisanie do obu ustaw obowiązkowego odbywania przez aplikantów szkolenia z działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Porozumienia w sprawie szkoleń minister sprawiedliwości ma podpisywać z prezesem Okręgowej Rady Adwokackiej i prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Dziś takie szkolenia są prowadzone na podstawie porozumień zawartych między korporacjami z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Korporacje twierdzą jednak, że to za mało, bo tak naprawdę wszystko zależy od prezesa konkretnego sądu.

Dziś w sądzie aplikanci trafiają nie tylko do sal rozpraw. Przygotowują projekty orzeczeń i wniosków procesowych, zajmują się omawianiem wybranych spraw i wyjaśnianiem motywów konkretnych rozstrzygnięć. Na tym nie koniec. Poznają też pracę sądowych sekretariatów.

Drugi etap oswajania się z zawodem aplikanci spędzą w prokuraturach. Będą się uczyć prowadzić przesłuchania, zabezpieczać dowody, współpracować z policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurem Śledczym. Na koniec staną też przed sądem po stronie oskarżenia.

Zajęcia prowadzą praktycy: sędziowie oraz prokuratorzy.