Prezydent RK podpisał ustawę (nr 300-III ZRK z 21 lipca 2007 r.) o kontroli eksportu. Ustawa nabierze mocy prawnej po sześciu miesiącach od daty publikacji („Kazachstanskaja Prawda” nr 122 z 8 sierpnia 2007 r.).

Rząd RK przyjął zarządzenie (nr 630 z 26 lipca 2007 r.) wprowadzające zmiany w taryfie celnej dotyczące głównie wyrobów walcowanych z żeliwa i stali oraz cementu. Zarządzenie weszło w życie 30 dni roboczych po oficjalnym opublikowaniu („Kazachstanskaja Prawda” nr 131 z 21 sierpnia 2007 r.).