Postanowienia prezydenta RP

(poz. 288 – 297), z 13 i 14 grudnia 2010 r., o nadaniu orderów i odznaczeń.

Zarządzenie prezydenta RP

(poz. 298) z 24 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta RP.

Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi

(poz. 299) z 16 marca o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

Komunikaty

(poz. 300 – 301):

- ministra rozwoju regionalnego z 16 marca w sprawie listy projektów indywidualnych dla programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2007 – 2013".

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- prezesa ZUS z 30 marca w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego.

Zobacz treść M.P. Nr 27