- Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (poz. 622)

- Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2019 r. (poz. 621)

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2020 r. nr 1131.14.2020 o powołaniu członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (poz. 620)