Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich (poz 1415)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (poz 1414)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poz 1413)