Dziennik Ustaw z 29 maja 2024 r. (poz. 803-814)

Publikacja: 29.05.2024 23:07

814 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

813 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego

812 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

811 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Graniczny Meander Odry (PLH240013)

810 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

809 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

808 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby

807 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

806 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Sądu Najwyższego

805 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

803 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

814 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

813 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji i dokumentów przez dostawców usług finansowania społecznościowego

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży