Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji