Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (poz. 102)

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016–2020" (poz. 100)