• rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (DzU z 18 stycznia 2023 r., poz. 131)

• rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 18 stycznia 2023 r., poz. 132)

• rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 18 stycznia 2023 r., poz. 133)

• rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 18 stycznia 2023 r., poz. 134)

• rozporządzenie ministra finansów z 11 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 18 stycznia 2023 r., poz. 135)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedla Zdrojowego położonego na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectw: Maków, Krężce i Dąbrowice położonych na obszarze gminy Maków (DzU z 18 stycznia 2023 r., poz. 136)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 28 grudnia 2022 r.