• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 czerwca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) (DzU z 29 lipca 2022 r., poz. 1602)

• ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DzU z 29 lipca 2022 r., poz. 1604)

• ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych (DzU z 12 sierpnia 2022 r., poz. 1695)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (DzU z 12 sierpnia 2022 r., poz. 1698)

• niektóre przepisy ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (DzU z 12 sierpnia 2022 r., poz. 1700)

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (DzU z 12 sierpnia 2022 r., poz. 1701)